ประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

Last Updated: 20 Nov, 2019 By Privage

เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน และท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พริเวจ แอป จำกัด ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า นางสาวสิริกุล กาญจนสุกร์ (ก้อย) ตำแหน่ง Account Executive (AE) ได้พ้นสภาพการพนักงาน ของ บริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 บริษัท พริเวจ แอป จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้น หลังจากการพ้นสภาพเป็นพนักงานดังกล่าว บริษัท พริเวจ แอป จำกัด