จะดีกว่าไหม ? ที่สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้หลายระดับ

Last Updated: 12 Oct, 2018 By Mr.Privage

ในโลกของธุรกิจแล้ว คุณจะพบได้ว่าในบรรดาลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าทั้งหมด จะมีบางรายที่ซื้อสินค้าเป็นจำนวนที่มากกว่าราย อื่น ๆ และแต่ละบริษัทก็จะมีข้อมูลยอดการสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้เอาไว้ ทำให้บริษัทสามารถที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงเท่านั้นการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่ม ๆ ก็ทำให้บริษัทสามารถที่จะเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะสร้างรายได้จากลูกค้าในทุกระดับ พฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้า และมูลค่าของการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในแต่ละกลุ่มนั้น จะค่อนข้างมีความแตกต่างหลากหลายออกไป ทั้งในเรื่องของชนิดของสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งซื้อ, จำนวนครั้งที่ได้สั่งซื้อ, มูลค่าการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง รวมทั้งการใช้บริการหลังการขายก็จะต่างกันด้วย

ซึ่งหากแต่ละบริษัทแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน ก็สามารถที่นำเสนอสินค้า-บริการ และทำการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม สามารถเลือกลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ เพื่อที่บริษัทจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความภักดีต่อแบรนด์ และสามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ให้คงอยู่ ในท้ายที่สุดก็จะนำมาซึ่งรายได้ให้บริษัท โดยลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้นก็สามารถที่จะแบ่งกลุ่มออกได้มากมายหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะมาเป็นลูกค้า, กลุ่มที่มีความคาดหวังในตัวสินค้าหรือบริการ, กลุ่มที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ, กลุ่มที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการอยู่เป็นประจำ, กลุ่มที่มีการสนับสนุนหรือเป็นสมาชิก, กลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์และกลุ่มที่เป็นหุ้นส่วน

การแบ่งกลุ่มลูกค้านี้ถือเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างมากในหลากหลายธุรกิจ ระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาจะยิ่งทำให้บริษัทสามารถที่จะแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้แอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มี บัตรสมาชิกออนไลน์ , ระบบสมาชิกบนมือถือ เพื่อช่วยให้หลาย ๆ ธุรกิจที่มีลูกค้าประจำสามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ได้ ซึ่งนอกจากลูกค้าจะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวแล้ว บัตรสมาชิกออนไลน์ , ระบบสมาชิกบนมือถือยังส่งผลดีต่อธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานข้อมูลลูกค้า ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันดังที่เราได้พูดกันไปแล้ว และการมีบัตรสมาชิกออนไลน์ , ระบบสมาชิกบนมือถือก็จะยิ่งทำให้การแบ่งกลุ่มลูกค้าทำได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ประวัติการสั่งซื้อสินค้า ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการขายก็จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เมื่อไหร่ที่ต้องมีการทำแผนการตลาด บริษัทก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะได้ทันที นอกจากนี้ในเรื่องของรักษาฐานลูกค้า ก็มีกลยุทธ์การสะสมแต้มในระบบออนไลน์ ซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าหมดปัญหากับการลืมบัตรสะสมแต้มที่เป็นบัตรแข็งหรือทำบัตรหายไปเลย