ประกาศปรับปรุง

Last Updated: 25 Jul, 2018 By Privage

ประกาศการปรับปรุงระบบ Login ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายงานบางส่วน

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 สิงห์คมที่ผ่าน Privage ได้มีการปรับปรุงระบบ Login ใหม่ ให้สามารถ Login ได้หลายช่องทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ Facebook Line Google mail หรือ Email ซึ่งจากเดิมทำได้เพียง Facebook และ Email เท่านั้น

ทำให้กระทบกับรายงานบางส่วนในหน้ารายงาน ได้แก่ รายงานสถิติภาพรวมของสมาชิกในระบบ ทำให้มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยทาง Privage ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่ด้วยระบบที่มีความซับซ้อนจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการควบรวมระบบ Login จึงอาจต้องใช้เวลาในการแก้ไข ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

หากต้องการข้อมูลเร่งด่วน สามารถติดต่อเข้ามาที่ Line@: @privage ครับ ขอบคุณครับ