ชี้แจงปัญาการใช้งานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

Last Updated: 02 Dec, 2019 By Privage

เรียนลูกค้าทุกท่าน

เนื่องด้วยในวันที่พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ตรวจพบปัญหาว่าระบบบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งตัวแอปพลิเคชั่นและระบบหลังบ้าน โดยบริษัทฯได้เร่งตรวจสอบปัญหาและพบว่าเกิดจากโดเมน (Domain) ถูกระงับชั่วคราวจากผู้ให้บริการโดเมนเนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน ซึ่งบริษัทฯได้ชำระเงินกับผู้ให้บริการโดเมนเป็นประจำทุกปีโดยผ่านการตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ แต่ด้วยปัญหาทางเทคนิคของผู้ให้บริการโดเมน ทำให้รอบปีนี้ไม่สามารถตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติได้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจและติดต่อผู้ให้บริการโดเมนโดยทันที ซึ่งทางผู้ให้บริการโดนเมนได้ตรวจสอบ และปลดการระงับโดเมนชั่วคราวเสร็จสิ้นเวลา 16.10 น. (40 นาทีหลังจากเกิดปัญหา) ระบบจึงทยอยกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ

ในกรณีที่ลูกค้าบางรายแจ้งผ่าน Line@ Privage support ว่ายังไม่สามารถใช้งานได้ แม้ว่าผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้นั้น บริษัทฯขอเรียนชี้แจงว่าเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างโดเมนถูกระงับชั่วคราวนั้น ระบบได้เปลี่ยน IP Address ไปชี้ยังที่อื่นชั่วคราว เมื่อโดเมนกลับมาใช้งานแล้ว ระบบจะต้องกระจาย IP Address ใหม่ไป DNS Server ทั่วโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet service provider: ISP) โดยที่แต่ละ ISP ใช้เวลาอัพเดต IP Address ใหม่ไม่เท่ากัน

จึงจะเห็นได้ว่าในหลายๆผู้ให้บริการสามารถกลับมาใช้งานได้ทันทีภายใน 30-60 นาที ในขณะที่บางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาอัพเดตทั้งสิ้นไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังจากอัพเดต IP Address

เบื้องต้นหากลูกค้ายังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ทดลองโดยเปลี่ยนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต หรือใช้แอปพลิเคชั่นจากสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

ต้องกราบขออภัยอย่างสูงในความผิดพลาดนี้

บริษัท พริเวจ แอป จำกัด