สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

วิธีการชำระค่าบริการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป บริษัท พริเวจ แอป จำกัด ได้เปลี่ยนนโยบายการชำระเงินค่าบริการรายปี โดยลูกค้าสามารถขอรับใบวางบิลและดาวน์โหลดเอกสารใบวางบิลได้ผ่าน ระบบจัดการหลังบ้าน (Back-office) เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบวันสุดท้ายที่สามารถใช้บริการได้บริเวณด้านบนสุด หลังจาก Login เข้ามาใน Back-office

โดยระบบจะแจ้งเตือน "ก่อนวันหมดอายุ 60 วัน" ด้วยแถบคาดเหลือง

ดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้

ลูกค้าสามารถกดปุ่ม "กดเพื่อชำระเงิน" หรือเข้าไปที่เมนู แพคเกจ -> รายการรอชำระเงิน

กด "ดาวน์โหลดสรุปใบแจ้งหนี้" เพื่อนำไปชำระเงิน โดยหากลูกค้ายังไม่ได้กรอกที่อยู่ในการออกใบวางบิล ระบบจะ Re-direct ไปหน้าใส่ที่อยู่เพื่อออกใบวางบิลและใบเสร็จ โดยกดปุ่มสีเขียวขวาบน "เพิ่ม จัดการที่อยู่"

และหากลูกค้าต้องการหัก ณ ที่จ่าย 3% ให้เลือก "ต้องการเอกสารหักภาษี" ในหน้าจัดการที่อยู่

จากนั้นจึงกลับเข้าไปดาวน์โหลดสรุปใบแจ้งหนี้อีกครั้ง เพื่อนำไปชำระค่าบริการตามที่ระบุไว้ตามใบแจ้งหนี้

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ นำหลักฐานการชำระเงินมาที่เมนู "การชำระเงิน -> แจ้งชำระเงิน" จากนั้นกด "เพิ่มแจ้งการชำระเงิน" ที่ปุ่มสีเขียวขวาบน

อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินแล้วบันทึก ระบบจะแจ้งสถานะเป็น "รอการอนุมัติ" จากนั้นการเงินจะเข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะอนุมัติและต่อเวลาการใช้บริการให้ โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง

ใบเสร็จจะส่งตามไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ หากไม่ได้รับ สามารถ E-Mail มาสอบถามได้ที่ orn@privageapp.com