สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ

ใบอนุญาติจัดทำแอปพลิเคชั่น

ในบางกรณีที่ลูกค้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงมีชื่อเสียงในตลาดอยู่แล้ว Google มักจะให้ส่งเอกสารอนุญาติ จัดทำแอปพลิเคชั่น โดยเนื้อหาภายในจะกล่าวถึงการอนุญาติให้บริษัท อีลาสติค สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้จัดทำ รวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เซ็น และประทับตรา (ถ้ามี) และ Scan เป็นไฟล์ .pdf ส่งให้กับ AE ที่ประสานงาน