สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

ตั้งค่าช่องทางการติดต่อ

คือข้อมูลต่างๆของร้าน ที่เป็นช่องทางการติดต่อ จะไปแสดงให้ลูกค้าเห็นในหน้า more

กดที่ เพิ่มช่องทางการติดต่อ ตามรูป

ช่องทางการติดต่อ จะมีด้วยกัน 5 ช่องทางคือ

  • โทรศัพท์
  • Facebook
  • Email
  • Website
  • Line

ชื่อช่องทางการติดต่อ

ให้เราใส่ เช่น เบอร์โทรศัพท์, Facebook, Email, Website หรือ Line พิมพ์ลงไปอีกครั้งหนึ่งในช่องนี้

Type หรือประเภท

ในหัวข้อที่ 2 ตามรูป จะมีให้เราเลือก 5 type ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

หมายเลขติดต่อ

ข้อนี้หากเป็น เบอร์โทรศัพท์ สามารถกรอกเบอร์โทรศัพท์ลงไปได้เลย

Email ก็ให้ใส่ email เราลงไปในช่องหมายเลขติดต่อได้เลย

Website ให้นำ URL ของเว็บไซต์มาใส่ได้เช่นกัน ส่วน Line ให้ใส่ ID Line ของเราลงไป

แต่หากเป็น Facebook ให้เรา นำ link Facebook มาเฉพาะส่วนของด้านหลังสุดของเพจเรา เช่น เพจของ Privage เรา จะมี URL คือ https://web.facebook.com/privageapp ให้เรานำแค่ privageapp ลงไปในช่องหมายเลขติดต่อ