สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
ตั้งค่าพื้นฐาน
เพิ่ม แก้ไขเนื้อหา
ใช้คูปองและให้แต้ม
ความคิดเห็น (Feedback)
รายงาน
อื่นๆ
E-Commerce

ตั้งค่าการให้คะแนนแบบขั้นบันได

การจัดการคะแนนพิเศษ(โปรโมชั่น ไม่มีช่วงเวลา)

วิธีการเพิ่ม กด “เพิ่มจัดการคะแนนพิเศษ”ทางลัดใช้สำหรับให้คะแนนพิเศษ หรือโปรโมชั่น เป็นได้ทั้ง เพิ่มคะแนน (+) และ ลดคะแนน (-)

วิธีการจัดการคะแนนพิเศษ

ใส่ชื่อโปรโมชั่น

กำหนดคะแนนที่ต้องการให้ เพิ่ม หรือ ลด


การจัดการคำนวณคะแนน(ใช้คำนวณคะแนนของบัตรชนิดต่างๆ)

วิธีการเพิ่ม กด “เพิ่มการจัดการคำนวณคะแนน”

วิธีการจัดการคำนวณคะแนน

เลือกชนิดของบัตร

กำหนดยอดเงินที่ต้องการน้อยที่สุด ต่อคะแนนที่จะได้รับ

ตัวอย่าง * บัตรพื้นฐาน ต้องการให้ 20 บาท ได้ 1 คะแนน ต้องใส่ จำนวนเงินน้อยที่สุด 20 บาท หากยอดเงิน 19 บาท จะได้ 0 คะแนน

ถ้าหากไม่ได้กำหนด การคำนวณคะแนน ระบบจะคำนวณจาก Default หน้าการตั้งค่า 0.01 (100 บาท ได้ 1 แต้ม)


การจัดการคะแนนพิเศษ(โปรโมชั่น มีช่วงเวลา)

กำหนด ตัวคูณแต้ม

กำหนดเวลาเริ่มต้น – สิ้นสุด โดยทุกการให้แต้มจะมีผลทั้งหมด

หากต้องการเปิดใช้งาน ใส่เครื่องหมาย และกดบันทึก

ทำได้ทีละ 1 ครั้ง